Thông báo: Nếu đọc truyện bị lỗi, có thể truy cập vào DichTruyenPro.com để đọc tiếp nhé. Cảm ơn các bạn!
NHÓM DỊCH:
Tamashi Team
1 truyện
Last updated: 08/01/2022
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Thà bị iar chayr chứ không chạy Deadline!!