Thông báo: Nếu đọc truyện bị lỗi, có thể truy cập vào DichTruyenPro.com để đọc tiếp nhé. Cảm ơn các bạn!
NHÓM DỊCH:
Tủ Truyện Nhỏ Của JC
1 truyện
Last updated: 16/09/2022
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Một chiếc "lazy".